Equi-Lliure

Pupilatges

Cada cavall és un món, per això, ens adaptem a cada cas

  • Alimentació amb farratges variats, usant el sistema de xarxes slow-feeder, a diferents altures i amb diversos punts d’alimentació (ningú es queda sense la seva ració).

  • Pinsos de qualitat, si algun cavall ho requereix.
  • Pedra de sal.
  • Neteja diaria.
  • Dret a l’ús del guadarnés, amarradors, dutxes i pistes.