EQUI-LLIURE

Classes

A les classes es donarà un tracte individualitzat i personalitzat per a cada alumne. La durada de la classe serà d’una hora i no només s’ensenyaran nocions sobre la munta, sinó que es tractaran altres aspectes com l’etologia, preparació del cavall, escalfament, treball peu a terra , alimentació, massatges, estiraments …

També hi ha l’opció d’agrupar un màxim de quatre alumnes, quan es tingui el nivell necessari.

Serà sempre obligatori l’ús de casc homologat, el centre ho proporcionarà en cas de no tenir-ne un de propi.