EQUI-LLIURE

INSTAL·LACIONS

Tots els cavalls del centre viuran en manades i en semi llibertat

Pistes

Pista quadrada de 10m x 10m

Disposem d’una petita pista per als més petits, o fins i tot per a classes d’iniciació, en les que vulguem donar seguretat a l’alumne.

Pista rodona de 12m de diàmetre

Aquesta pista estarà destinada a l’entrenament dels cavalls peu a terra o doma de poltres.

Pista gran de 27m x 65m

En aquesta pista s’impartiran les classes pels alumnes més avançats. La seva mida ens permetrà practicar tant doma clàssica, com muntar petits recorreguts de salt d’obstacles.

MURS DE PEDRA SECA

En el projecte constructiu del Centre d’Equitació Connectada Equiliure se va apostar per la preservació dels murs de pedra seca existents en la finca.
La tècnica de la pedra en sec està basada en l’ordenada col-locació d’unes pedres sobre les altres, sense argamassa de compactació i solament sustentades pel seu propi pes.
La Generalitat Valenciana va declarar la Tècnica constructiva de la pedra en sec com a bé de rellevància local immaterial el novembre de 2016.
En novembre de 2018 la UNESCO va declar patrimoni cultural immaterial la tècnica de construcció de la pedra en sec.
El centre Equilliure va sol-licitar a la Generalitat Valenciana, en el 2018 la subvenció per a restauració de dos marges (parets) de pedra en sec, la qual va ser aprovada.
Els visitants i esportistes del centre poden gaudir dels dos marges restaurats. El primer marge està situat en la pista d’equitació, amb un impacte visual des de l’accés principal, i el segon esta situat el la zona d’equipament i dutxes dels cavalls, com a marge de fons i de contenció del nivell superior.

Boxes

En Equi-Lliure apostem per la vida en semi-llibertat i en companyia, però sabem que per desgràcia no sempre és possible, o no és el millor per a segons quins cavalls. Per això, disposem d’aquests amplis boxes de 3m x 4m per a cavalls que per alguna necessitat, com a falta de sociabilització, manca de cabells a les nits d’hivern, lesions o problemes de salut, durant els quals necessitin estar estabulats temporalment.

Paddocks

Els pàdocs del centre són amplis i dinàmics. Estimulen el moviment dels cavalls per la seva disposició d’aigua i menjar.
Cada un d’ells disposa d’un refugi d’obra, tancat a tres cares, tenint en compte la direcció del vent a la nostra zona. Tenen moltes zones d’ombra, gràcies a les més de 80 oliveres, disposades en aquest espai. També comptem dins de cada un dels paddocks una zona de pastura verda que s’obrirà unes hores al dia i una zona de sorral, perquè es puguin rebolcar i anar a dormir en el moment que ho desitgin.

PROPERAMENT

Guadarnés
Club Social
Zona Equipar i Dutxes
Zona Verda
Zona de Pàrquing